THÔNG TIN KHUYẾN MÃI

Nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng sản phẩm dịch vụ số trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng trong quá trình chuyển đổi số với chi phí hợp lý, Công ty NGN thông báo chương trình khuyến mãi như sau:

1. Dịch vụ kiểm tra đánh giá ATTT mạng: Giảm giá 15% trong năm 2022 với các tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ trong 30 ngày kể từ ngày 01/10/2022.

2. Dịch vụ diễn tập ATTT (Thực chiến, thao trường ứng cứu xử lý sự cố cho hệ thống CNTT): Giảm giá 15% trong năm 2022 với các tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ trong 30 ngày kể từ ngày 01/10/2022.

3. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

- Ông: Nguyễn Bảo Huy
- Email: admin@ngn.com.vn
- SĐT: 0901312601